Yaşam Kaynağı
Yaşam Kaynağı

Maden Suyu Tanımı
Doğal Maden Suyu, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, yapısında en az 1000mg/L çözünmüş mineraller ve/veya eser elementler bulunduran, doğal yapısında karbondioksit ve radyoaktif elemente sahip olan, yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkartılan sıcak veya soğuk yeraltı sularıdır. 
Halk arasında soda olarak nitelendirilen doğal maden suyu aslında sodadan çok farklıdır. 
Maden Suyu, içerdiği tüm mineraller ve karbondioksit gazı ile birlikte yeraltındaki çatlaklardan yol bularak yeryüzüne çıkar ve tamamen “doğaldır”. Üretim esnasında gerektiğinde karbondioksit gazı  ilave edilebilir. 
Soda ise mineral değeri çok düşük su ve bu sudan yapılan içeceklere üretim esnasında karbondioksit gazı ve gerektiğinde sodyum bikarbonat ilave edilmesi ile elde edilen ve tamamen “yapay” olan bir içecektir.

Maden Suyu Oluşumu 
Yağmur ve kar suyu gibi yüzey suları, kayaçların yarık ve çatlaklarından sızarak yer altının derinliklerine doğru ilerler. Derinlere süzülen bu sular rezervuar olarak tanımlanan hazne kayaçta depolanır. Rezervuardaki basınç ve sıcaklığın etkisiyle sular, bulduğu en kolay yoldan(genellikle fay hatları veya hidrotermal kanallar) yukarıya doğru hareket ederek kaynak şekilde yüzeye çıkar. Sular yeraltına sızarken ve yukarıya çıkarken temas ettikleri değişik türdeki kayaçlardan farklı mineralleri bünyelerine alırlar. Böylece mineralli su özelliği kazanmış olurlar. Bu suları diğer sulardan ayıran en önemli özellik ise bünyelerinde en az litrede 1000mg. erimiş mineral madde bulundurmalarıdır. Madensularının bünyelerinde bulundurdukları minerallerin oranları ve çeşitliliği, hangi kayaçlarla temasta olduklarına göre değişir.

Ülkemizdeki Maden Suyu Potansiyeli
Arkeolojik araştırmalar, Türkiye'deki sıcak veya soğuk mineralli suların sağlık amacıyla kullanılmalarının M.Ö.1200-700 yılları arasında bugünkü Kütahya ve Eskişehir'i kapsayan bölgede yaşamış olan Frigyalılar ve daha sonra ise tüm Anadolu da hüküm süren Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları dönemlerini de kapsayarak günümüze kadar uzandığını göstermektedir. 
Ülkemizde ki maden suyu kullanımı bu kadar eski tarihlere dayanmasına rağmen, ne yazık ki günümüzdeki tüketim oranları çok yüksek değildir. Avrupa’da kişi başına yılda 150 litre maden suyu tüketilirken bu oran Türkiye’de 8 litre civarlarındadır. Ülkemiz aslında Avrupa’nın doğal mineralli sular açısından en zengin coğrafyasına sahip ancak, günlük 65 milyon litrelik potansiyeli olan bu kaynakların sadece %2’i şişelenmekte, % 98’u boşa akmaktadır.

Doğal Maden Suyu Kaynaklarımız:
İnişdibi Doğal Maden Suyu: Giresun’un İnişdibi Köyü’nde bulunan bu maden suyu dünyadaki nadir soğuk çıkan doğal maden sulardan biridir. 1962 senesinden beri şişelenen bu kaynak yapısında bakteri ve nitrit bulundurmayan Ca-HCO3 tipi bir maden suyudur. Litresindeki Sodyum miktarı 20 mg’ dan az olduğu için sodyum diyeti yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir yapı arz etmektedir. İçerdiği minerallerle birlikte hamile ve çocukların güvenle tüketebileceği bir içecektir.
Dengeli mineral yapısı sayesinde herhangi bir ön işleme ihtiyaç duyulmadan kaynağındaki gibi şişelenmektedir. Kaynağından dolum yapılması, herhangi bir mikrop bulaşma riskini de ortadan kaldırmaktadır.

Freşa Doğal Maden Suyu; Bursa’nın İnegöl İlçesi Kurşunlu Beldesinde bulunan bu kaynak 2007 senesinden beri şişelenmektedir. Litresinde 4300 mg. gibi oldukça yüksek bir mineral içeriği bulunmaktadır kalsiyumlu, sodyumlu, magnezyumlu, bikarbonatlı zengin mineralli su olarak tanımlanmaktadır.