ÇAKIRMELİKOĞLU
FREŞA
Şirketin MERSİS numarası
0223000934800035
0388058602200013
Ticaret unvanı
Çakırmelikoğlu Madensuyu İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Freşa İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkezi
Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi Kardeş Apartmanı No:159/15 GİRESUN
İnişdibi Beldesi Merkez Mahallesi GİRESUN
Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
Taahhüt Edilen Sermaye : 38.000.000,00 TL                Ödenen Sermaye :      38.000.000,00 TL
Taahhüt Edilen Sermaye : 21.000.000,00 TL                Ödenen Sermaye :      21.000.000,00 TL
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları
Yönetim  Kurulu Başkanı:        İsmail  ÇAKIRMELİKOĞLU    Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU        Yönetim Kurulu Üyesi:            Ahmet ÇAKIRMELİKOĞLU
Yönetim Kurulu  Başkanı:        Hasan  ÇAKIRMELİKOĞLU    Yönetim Kurulu Başkan Vekili: İsmail ÇAKIRMELİKOĞLU        Yönetim Kurulu Üyesi:            Ahmet ÇAKIRMELİKOĞLU
Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. 


Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.
BK Bağımsız Denetim A.Ş. - 29 Ekim Mah. Muammer Aksoy Cad. Kirmikil İş Merkezi No:26/22 Nilüfer-Bursa
BK Bağımsız Denetim A.Ş. - 29 Ekim Mah. Muammer Aksoy Cad. Kirmikil İş Merkezi No:26/22 Nilüfer-Bursa